กลับหน้าแรก
นางกฤติมา นกด่วน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
 
คุณเข้าชมเวบไซต์ลำดับที่
Website counter
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548
 
 
 

นางกฤติมา นกด่วน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
นายเฉลิมวุฒิ   อาสว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจ 7ว
รก.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นางสาวธิดารัตน์   เรืองมาลัย
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
นางอุษณีย์  สุขวงษ์
บุคลากร 7ว
นายสันติ   รักษาคม
จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 6ว
จ่าเอกสมเกียรติ  ทับทิมทอง
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 5
นายเฉลิมวุฒิ   อาสว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจ 7ว
   
 
    นางระวิวรรณ   รักถึง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน 6ว
   
     
 
  นายเต้ง   จักษุดำ
พขร.ดับเพลิง
 
 

เทศบาลตำบลวังทอง
ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-2999
Copyright wt.go.th All rights reserved
Thailand Web Stat