กลับหน้าแรก
นางกฤติมา นกด่วน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
 
คุณเข้าชมเวบไซต์ลำดับที่
Website counter
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548
 
 
 

นางกฤติมา นกด่วน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวธิดารัตน์   เรืองมาลัย
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
จ่าเอกสมเกียรติ  ทับทิมทอง
เจ้าหน้าที่ป้องกัน 4
นางอุษณีย์  สุขวงษ์
บุคลากร 7ว
นายเฉลิมวุฒิ   อาสว่าง
เจ้าพนักงานที่เทศกิจ 6ว
นายสันติ   รักษาคม
จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5
       
        นางระวิวรรณ   รักถึง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน 5
     
  นายเต้ง   จักษุดำ
พขร.ดับเพลิง
   
 

เทศบาลตำบลวังทอง
ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-2999
Copyright wt.go.th All rights reserved
Thailand Web Stat